Referenser

Några kunder:
Alandica Kultur & Kongress, Rockoff Festival, 25 Juli-konserten, Ålands Sjödagar, Ålands Litteraturdagar, Unga Band, NAT Island Games m.fl.

Några ställen vi installerat teknik:
Ålands Lagting, Ålands Sjöfartsmuseum m.fl.